Cam kết chất lượng đào tạo

23

Cơ sở vật chất: hàng năm nhà trường sẽ có kế hoạch bổ sung và phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo đảm bảo chất lượng. Các phòng học được nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị hiện đại. Các phòng thực hành sẽ được đầu tư thêm máy tính, thiết bị mới và hiện đại hơn. Các kế hoạch về nâng cấp và mua sắm mới được thực hiện dựa trên số lượng học viên tuyển sinh được để đảm bảo tính phù hợp về số lượng, chất lượng và nguồn kinh phí thực tế.
    Hợp tác quốc tế: Trường Đại học Quảng Bình rất chú trọng tới hợp tác quốc tế trong quá trình đào tạo và phát triển. Hiện nay, Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với 38 trường Đại học trên thế giới là một minh chứng thể hiện điều đó. Các hoạt động thiết lập mối quan hệ và hợp tác trong quá trình đào tạo nhằm tìm hiểu, giao lưu, trao đổi trong đào tạo. Thông qua những hoạt động này sẽ có những trao đổi về chương trình, giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng quá trình đào tạo. Hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo được đặc biết chú trọng không chỉ với đào tạo trình độ thạc sĩ mà đối với quá trình đào tạo nói chung. Nhà trường sẽ có chiến lược và kế hoạch tùy từng giai đoạn phát triển để thiết lập các mối quan hệ với các cơ sở đào tạo khác trên thế giới.
    Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ hàng đầu của giảng viên. Nhà trường đã có các quy định và những chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học trong giảng viên. Mỗi giảng viên là tiến sĩ phải có tối thiểu 2 điểm công trình nghiên cứu khoa học/năm. Xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ hàng đầu của người giảng viên nên công tác nghiên cứu của giảng viên rất tốt. Mục tiêu phấn đấu của các giảng viên CNTT là hàng năm phải có công trình đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín; tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao trình độ; có bài báo hội nghị quốc tế hoặc tham gia công tác tổ chức các hội nghị, mở các special session ở các hội nghị lớn. Tiếp nối thành công của 3 hội nghị quốc tế trong lĩnh vực CNTT đã được tổ chức tại trường, thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác để tổ chức hội nghị quốc tế về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực CNTT tại trường và mời các chuyên gia đầu ngành về tổ chức các school nhằm tạo điều kiện cho người học có cơ hội được tiếp cận với môi trường khoa học, học thuật.
    Hợp tác đào tạo: Khoa KT-CNTT là đơn vị đầu mối trong công tác hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động. Khoa sẽ ưu tiên phối hợp với các đơn vị trong tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương. Ngoài ra, các đối tác trong khu vực miền trung cũng được chú trọng nhằm mở rộng quan hệ và nâng cao chất lượng quá trình đào tạo, đáp ứng sự phát triển.