Chương trình đào tạo

* Khái quát chương trình Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành CNTT được thiết kế theo định hướng ứng dụng, chú trọng việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn, giải quyết các...