Điểm xét tuyển thi THPT vào Khoa năm 2020

Điểm xét tuyển là 15 ĐIỂM vào: 1. Ngành Công nghệ thông tin 2. Kỹ thuật phần mềm (Công nghệ phần mềm) Thông tin chi tiết tại: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/?p=2682

Đề án tuyển sinh năm 2020

1. Dự kiến quy mô tuyển sinh Xét về nhu cầu đào tạo và số lượng giảng viên hiện có của Khoa KT-CNTT, Trường Đại học Quảng Bình, số lượng...

Thông báo tuyển sinh năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019 KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH 2019 TT Hệ/ Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã hóa tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu Tuyển sinh Hệ...