Đề tài nghiên cứu

Số TTTên đề tàiCấp quyết định, mã sốSố QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thuKết quả nghiệm thu
1Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống nhận dạng và cảnh báo an ninh cho toà nhà công sở trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhCấp tỉnh14/HĐ-KHCN ngày 27/7/2015Xuất sắc
2Nghiên cứu kỹ thuật mạng neural học sâu trong nhận dạng bệnh u hắc tố qua sắc tố daTrường, CS.08.2018Số 2966/HĐ-ĐHQB ngày 15/12/2017,

nghiệm thu ngày 06/12/2018

Xuất sắc
3Xây dựng hệ thống thông minh hiểu biết môi trường xung quanh ứng dụng cho xe tự hành ngoài trờiQuốc gia, 102.05-2015.0940/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, ngày 12/4/2016, nghiệm thu ngày 2/7/2019ĐẠT (không xếp loại)
4Nghiên cứu và đánh giá các kỹ thuật trong phân loại tâm lý người dùng.Trường, CS06-2016

 

3312/QD-ĐHQB

31/11/2016

Tốt
5Phát triển Hệ thống thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình.Trường, CS08-2019

 

Số 2095,

ngày 18/11/2019

Tốt
6Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng HớiTrường, CS.04.2015Số 2252a/QĐ-DHQB, ngày 15/12/2014

Ngày nghiệm thu: tháng 8/2015

Tốt
7Xây dựng và nâng cấp trang web trường Đại học Quảng BìnhTrường, CS.14.2018Số 2385 QĐ-

DHQB, ngày

29/11/2018,

Tốt
8Xây dựng hệ thống khuyến nghị Hashtag cho người dùng twitter dựa trên các đặc trưng hồ sơ người dùng và xu hướngTrường, CS.13.2018Số 2403, ngày 3/12/2018Xuất sắc
9Xây dựng các mô hình quản lý tri thức Ontology và ứng dụng vào các hệ khuyến nghịNAFOSTED,

102.01-2011.10

Quyết định số 26/QĐ-HĐQLQ, ngày 04/7/2014Tốt
10Xây dựng ứng dụng hệ khuyến nghị cho mạng xã hội dựa trên sở thích người dùng.Trường,

CS.08.2015

Quyết định số 2401/QĐ-ĐHQB, ngày 31/12/2015Xuất sắc
11Nghiên cứu giải pháp để cải thiện xếp hạng của trường đại học quảng bình trong bảng webometricsTrường,

CS.14.2017

QĐ số 2440/QĐ-ĐHQB ngày 10 tháng 12 năm 2018Tốt