Học phí

30

Dự kiến mức học phí/ người học/năm
Theo quy định về tài chính cho đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Quảng Bình và của Bộ GD&ĐT (mức học phí sẽ được điều chỉnh hằng năm theo thông tư liên lịch của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT). Học phí dự kiến áp dụng cho năm 2020 là 15.500.000/người học/năm học.