Ngành CNTT

Khoa Kỹ thuật – CNTT, Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ- ĐHQB ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình. Khoa được thành lập trên cơ sở của hai bộ môn: Công nghệ thông tin và Điện – kỹ thuật với 20 cán bộ giảng viên cơ hữu. Trong đó có 02 PGS, 5 Tiến sỹ, 05 NCS, 06 Thạc sỹ, 02 cử nhân.

Sứ mạng của Khoa Kỹ thuật – CNTT là đảm nhận việc đạo tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật và công nghệ thông tin; Có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh trên toàn quốc; Đơn vị luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu xã hội là tiêu chí hàng đầu và là mục tiêu phát triển của đơn vị.

Tầm nhìn chiến lược của khoa là phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật có uy tín trong lĩnh vực CNTT, điện tử, kỹ thuật điện của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền trung; Mở rộng liên kết đào tạo với các khoa, trường, trung tâm, dự án ở trong nước và khu vực, tiến tới hội nhập và phát triển; Triển khai công tác giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao; Mở các mã ngành mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật điện lạnh và xây dựng mã ngành đào tạo sau đại học về lĩnh vực CNTT.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, với nhiệm vụ Đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho địa phương và khu vực miền trung, đến nay Khoa KT-CNTT đã lớn mạnh về nhiều mặt từ đội ngũ cán bộ giảng dạy đến qui mô đào tạo, nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo được xã hội đánh giá cao. Hiên nay Bộ môn CNTT có 12 giảng viên, trong đó có 1 PGS, 5 tiến sỹ, 04 NCS và 02 Thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được đào tạo có hệ thống, chất lượng tốt. Có 4 tiến sỹ được đào tạo tại Hàn Quốc, 1 tiến sỹ được đào tạo tại Pháp và 1 tiến sỹ được đào tạo tại Trung Quốc và có 4 NCS đang học ở nước ngoài. Đội ngũ giảng viên có truyền thống nghiêm túc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có mối quan hệ, trao đổi chuyên môn với nhiều trung tâm nghiên cứu tin học và trung tâm nghiên cứu giáo dục ở trên toàn quốc.

Danh sách cán bộ cơ hữu hiện nay của Khoa CNTT, Trường Đại học Quảng Bình:

Đội ngũ cán bộ cơ hữu chuyên ngành tham gia đào tạo trình độ Thạc sĩ CNTT, Khoa KT-CNTT, Trường Đại học Quảng Bình

TT Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại Học hàm, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành Thành tích khoa học (Số lượng đề tài, bài báo)
1   Hoàng Văn Dũng, 1980, Trưởng phòng Đào tạo PGS, 2019 Tiến sĩ, Hàn Quốc, 2015 Công nghệ thông tin Chủ trì 03 đề tài NCKH Công bố 65 bài báo khoa học Xuất bản 1 giáo trình
2   Phạm Xuân Hậu, 1980, Trưởng khoa KT-CNTT   Tiến sĩ, Hàn Quốc, 2013 Kỹ thuật máy tính 02 đề tài cấp nhà nước, 05 đề tài cơ sở, 37 bài báo
3 Trần Văn Cường, 1981, Trưởng bộ môn CNTT   Tiến sĩ, Hàn Quốc, 2017 Kỹ thuật máy tính Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp cơ sở Công bố 18 bài báo khoa học
4   Đậu Mạnh Hoàn, 1976, GĐ trung tâm học liệu   Tiến sĩ, Trung Quốc, 2015 Khoa học và Công nghệ máy tính Chủ trì 02 đề tài NCKH cấp cơ sở Công bố 17 bài báo khoa học
5 Hoàng Tuấn Nhã, 1984   Tiến sĩ, Pháp, 2015 Khoa học máy tính Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp cơ sở Công bố 6 bài báo khoa học
6 Hoàng Đình Tuyền, 1986   Tiến sĩ, Hàn Quốc, 2019 Kỹ thuật máy tính Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp cơ sở Công bố 18 bài báo khoa học