Phiếu đăng ký dự thi đại học liên thông & văn bằng 2 năm...

I. MÔN THI TUYỂN 1. Đại học liên thông (từ trình độ cao đẳng lên đại học) Thí sinh phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ...

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành thuộc khoa KT-CNTT

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã hóa tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 1 Kỹ thuật phần mềm 7480103 – Toán, Vật lý, Hóa học – Toán, Vật lý, Tiếng Anh – Toán, Vật lý, Sinh học –...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 Dành cho các khóa K60, K61, K62 Đại học khóa 60 Đại học khóa 61 Đại học khóa 62