Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành thuộc khoa KT-CNTT

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã hóa tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu 1 Kỹ thuật phần mềm 7480103 – Toán, Vật lý, Hóa học – Toán, Vật lý, Tiếng Anh – Toán, Vật lý, Sinh học –...