NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

1. GIỚI THIỆU CHUNG Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ cao thì cơ hội và nhu cầu việc làm của ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM)...

Ngành Công nghệ thông tin

1. Giới thiệu chung Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Công...