NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

1. GIỚI THIỆU CHUNG Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ cao thì cơ hội và nhu cầu việc làm của ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM)...