HỌC BỔNG HESSEN 2020

Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen CHLB Đức (HMWK) thông qua Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (World University Service - WUS) luôn luôn giúp...

Sinh Viên Khoa Vinh Dự Nhận Học Bổng Odon Vallet

Chiều 28/8, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2019...