Lý lịch khoa học Giảng viên Bộ môn CNTT

TS. Trần Văn Cường Trưởng Bộ môn CNTTTS. Phạm Xuân HậuTrưởng khoa KT-CNTTTS. Hoàng Văn Thành Trợ...

Công bố khoa học

TT Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 1 Scalable local features and hybrid classifiers for improving action recognition P.V.Pham, K.H.Jo, V.D.Hoang* 2019, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 2 Vehicle categorical recognition for...

Đề tài nghiên cứu

Số TT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thu Kết quả nghiệm thu 1 Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống nhận dạng và cảnh...