Cuộc thi ảnh online – IT Bạn và Tôi

Để tạo sân chơi cho sinh viên và lan tỏa hình ảnh của sinh viên ngành CNTT, Khoa KT-CNTT tổ chức cuộc thi ảnh online với chủ đề "IT...

Giải bóng Đá Nam Sinh viên Khoa truyền thống năm 2020 chào mừng...

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích - Giải bóng truyền thống Nam Sinh viên là một trong các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. - Tiếp...