Tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 đợt 2 năm 2021

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 sinh viên. II. Phương thức tuyển sinh Văn bằng đại học thứ 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của văn bằng...

Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ và thi...

* Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT: – Thời gian: đến 17h ngày 30/10/2021. – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình...

Tuyển sinh đợt bổ sung đại học, cao đẳng năm 2021

1. Đối tượng tuyển sinh Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành. 2. Điểm nhận...

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo hoc bạ đợt 2

* Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT: – Thời gian: đến ngày 25/9/2021. – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình hoặc...

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ đợt 1

* Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT: – Thời gian: đến ngày 30/7/2021. – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình hoặc...

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2021

1. Đối tượng tuyển sinh Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành. 2. Phạm...

Điểm xét tuyển thi THPT vào Khoa năm 2020

Điểm xét tuyển là 15 ĐIỂM vào: 1. Ngành Công nghệ thông tin 2. Kỹ thuật phần mềm (Công nghệ phần mềm) Thông tin chi tiết tại: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/?p=2682