Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2021

1. Đối tượng tuyển sinh Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành. 2. Phạm...

Điểm xét tuyển thi THPT vào Khoa năm 2020

Điểm xét tuyển là 15 ĐIỂM vào: 1. Ngành Công nghệ thông tin 2. Kỹ thuật phần mềm (Công nghệ phần mềm) Thông tin chi tiết tại: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/?p=2682

Đề án tuyển sinh năm 2020

1. Dự kiến quy mô tuyển sinh Xét về nhu cầu đào tạo và số lượng giảng viên hiện có của Khoa KT-CNTT, Trường Đại học Quảng Bình, số lượng...

Thông báo tuyển sinh năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019 KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH 2019 TT Hệ/ Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã hóa tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu Tuyển sinh Hệ...