Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ đợt 1

* Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT: – Thời gian: đến ngày 30/7/2021. – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình hoặc...

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2021

1. Đối tượng tuyển sinh Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành. 2. Phạm...

Đề án tuyển sinh năm 2020

1. Dự kiến quy mô tuyển sinh Xét về nhu cầu đào tạo và số lượng giảng viên hiện có của Khoa KT-CNTT, Trường Đại học Quảng Bình, số lượng...