Tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2 đợt 2 năm 2021

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 sinh viên. II. Phương thức tuyển sinh Văn bằng đại học thứ 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của văn bằng...