Chúc mừng 3 tân tiến sĩ của khoa bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

Chúc mừng 3 tân tiến sĩ của khoa kỹ thuật – công nghệ thông tin đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ trong năm 2020

Ngày 29/05/2020, tại Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc, nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Văn Thành đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về lĩnh vực phát triển phương pháp xác định điểm mốc cho khuôn mặt (facial landmark) cho các hệ thống video thông minh.

Trong quá trình nghiên cứu tại Hàn Quốc, NCS Thành đã có trên 12 công trình được công bố, trong đó có 02 bài báo đăng trên các tạp chí SCIE với chỉ số ảnh hưởng (impact factor) cao (7.37) và hơn 10 công trình báo cáo tại các hội nghị quốc tế được công bố bởi các nhà xuất bản uy tín như IEEE, Springer. NCS đã tham gia báo cáo trong nhiều hội nghị quốc tế về các lĩnh vực tự động hóa, rô-bốt, các hệ thống thông minh, hệ thống tương tác người máy,… tại nhiều nước như Đức, Mỹ,…. Ngoài ra, anh còn là thành viên nghiên cứu của hiệp hội khoa học kỹ thuật IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Mới đây, ngày 16/09/2020, tại Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hà Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về lĩnh vực đánh giá và cải thiện sự ảnh hưởng của lỗi thời gian trong chức năng không thể sao chép vật lý (Physically Unclonabe Function) dựa trên memristor.