Giảng Viên Khoa Đạt Giải Thưởng Tại Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế Năm 2019

Trong tháng 7 năm 2019, Khoa KT-CNTT nhận được tin vui, có 02 giảng viên Khoa được vinh danh tại 2 Hội thảo khoa học quốc tế với giải thưởng bài báo hay nhất (Best Paper Award) đó là NCS. Phan Thị Huyền Trang (Bộ môn CNTT) và ThS. Nguyễn Văn Đoài (Bộ môn Điện – Kỹ thuật).

NCS. Phan Thị Huyền Trang với nghiên cứu được trình bày trong bài báo “A method for detecting and analyzing the sentiment of tweets containing fuzzy sentiment phrases” tham dự Hội thảo “International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications 2019 (INISTA 2019)” được tố chức bởi Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền thông tại Học viện Khoa học Bulgaria hợp tác với Đại học kỹ thuật Yildiz, Thổ Nhĩ Kỳ, từ 3-5/7/2019. Hội nghị được tổ chức tại Sofia, thủ đô của Bulgaria.

NCS. Phan Thị Huyền Trang nhận giải thưởng từ BTC.

ThS. Nguyễn Văn Đoài đạt giải thưởng với bài báo “Application of Intelligent Lighting Control for Street Lighting System” tham gia Hội thảo “International Conference on System Science and Engineering 2019 (ICSSE 2019)” được tổ chức bởi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quảng Bình, từ ngày 19-21/7/2019.

ThS. Nguyễn Văn Đoài nhận giải thưởng từ BTC.

Cả 02 bài báo được xuất bản trong Kỷ yếu hội thảo, có chỉ số của IEEE Xplore. Đây là những nỗ lực tuyệt vời của 02 giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình trong lĩnh vực nghiên cứu và cũng là động lực cho các nghiên cứu tiếp theo của giảng viên khoa. Một lần nữa xin chúc mừng NCS. Phan Thị Huyền Trang và ThS. Nguyễn Văn Đoài.