HỌC BỔNG HESSEN 2020

Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen CHLB Đức (HMWK) thông qua Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (World University Service – WUS) luôn luôn giúp đỡ và hợp tác về giáo dục và đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ sinh viên thông qua các chương trình học bổng tại Việt Nam đã được thực hiện liên tục 28 năm nay.

Điều kiện làm đơn xin cấp học bổng:
1. Kết quả học tập trung bình học kỳ I năm học 2019/2020 đạt từ 7,5 điểm trở lên
2. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số…
3. Hiện chưa nhận hỗ trợ học bổng của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác
4. Đã có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên
tình nguyện, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai v.v…

Lễ trao học bổng cho sinh viên xuất sắc  do Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam vượt khó học tốt năm học 2019-2020 các trường đại học và cao đẳng khu vực miền Trung được tổ chức vào hồi:

Thời gian: 13h30 đến 15h00, ngày 22.06.2020 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường nhà đa chức năng

trường Đại học Nông lâm Huế

số 102 Đường Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giá trị học bổng Hessen : 5.800.000 VND

Hình ảnh trao học bổng