HỌC BỔNG VALLET 2020

Học bổng Vallet ra đời nhằm giúp đỡ các sinh viên, học sinh Việt Nam tài năng hoặc xuất sắc trong học tập. Học bổng do Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng giáo sư Odon Vallet tài trợ.

  1. Giá trị học bổng: 19.000.000 đồng/ sinh viên.
  2. Thời gian nhận học bổng: 13h00 thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2020.
  3. Địa điểm nhận học bổng: Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Đường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Danh sách sinh viên khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin nhận học bổng VALLET 2020:

  1.  Nguyễn Thị Nhật Lệ
  2. Nguyễn Thị Mỹ Linh
  3. Keophuvanh Somked
  4. Lê Thị Yến

Một số hình ảnh: