Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin có buổi làm việc cùng Công ty phần mềm 3SHU về việc trao đổi thông tin và ký kết hợp tác

Chiều ngày 13/11/2021, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin có buổi làm việc cùng Công ty phần mềm 3SHU về việc trao đổi thông tin và ký kết hợp tác.
Buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Thành – GĐ phát triển nhân sự Công ty phần mềm quốc tế 3S Huế, ông Phạm Xuân Hậu – Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin cùng với các cán bộ, giảng viên khoa.
Trong buổi làm việc hai bên đã thảo luận các công việc hợp tác của hai đơn vị trong việc hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế, xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển lâu dài. Công ty phần mềm quốc tế 3S cam kết đảm bảo đầu ra cho sinh viên Công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp.
Trường Đại học Quảng Bình và Công ty phần mềm quốc tế 3S Huế đã ký kết một bản ghi nhớ hợp tác về việc đào tạo và tuyển dụng việc làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Bản ghi nhớ ghi nhận hai bên hợp tác hỗ trợ nhau trong các việc:
 – Công ty phần mềm quốc tế 3S cam kết đảm bảo đầu ra cho sinh viên Công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp.
– Kết hợp tổ chức Ngày hội giao lưu, hướng nghiệp, cơ hội việc làm và hội thảo công nghệ;
– Tiếp nhận sinh viên thực tế, thực tập;
– Hỗ trợ hướng dẫn sinh viên làm đồ án, khóa luận;
– Hỗ trợ khoa trong việc đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế;
– Hỗ trợ nhu cầu tuyển dụng của công ty cũng như tạo kênh thông tin tuyển dụng đáng tin cậy cho các bạn sinh viên;
Hai bên đã đồng thuận với những thỏa thuận đã đạt được để cùng nhau phát triển.