Phiếu đăng ký dự thi đại học liên thông & văn bằng 2 năm 2021

I. MÔN THI TUYỂN

1. Đại học liên thông (từ trình độ cao đẳng lên đại học)

Thí sinh phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành.

2. Văn bằng đại học thứ 2: Thí sinh dự thi 02 môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương của ngành đăng ký dự thi.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quảng Bình);

  1. Bản sao bằng tốt nghiệp (Công chứng);
  2. Bản sao bảng điểm học tập toàn khoá (Công chứng);
  3. Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
  4. 03 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của

thí  sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi. (Trong đó 01 ảnh dán ở phiếu đăng ký dự thi, 2 ảnh nộp theo hồ sơ)

 III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Đại học liên thông (Từ Cao đẳng lên Đại học): khoảng 1,5 năm

– Văn bằng Đại học thứ 2: khoảng 2 năm.

iV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

  1. Đại học Liên thông: 300.000 đồng/hồ sơ.
  2. Văn bằng Đại học thứ 2:  250.000 đồng/hồ sơ.

V. NƠI NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình

312 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới – Quảng Bình

ĐT: 0232. 3824052       Website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/

VI. BIỂU MẪU

1. Phiếu ĐKDT Liên thông

2. Phiếu ĐKDT VB2