THỂ LỆ HỘI THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TIN HỌC TRẺ QBU LẦN THỨ II – NĂM 2019

Trên cơ sở thống nhất của các đơn vị đồng tổ chức, Trường Đại học Quảng Bình ban hành Thể lệ Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ II – Năm 2019, gồm những nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng dự thi

– Học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thể đăng ký tham gia Hội thi.

– Thí sinh đăng ký tham gia theo đơn vị trường. Mỗi trường cử từ 03 đến 05 thí sinh tham gia Hội thi.

Điều 2. Hình thức và nội dung thi

Thí sinh sẽ tham gia dự thi hai nội dung:

  1. Thi trắc nghiệm hiểu biết tin học (thời gian 30 phút):

– Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính.

– Nội dung của bài thi là các kiến thức liên quan đến tin học, những hiểu biết về công nghệ thông tin; các kiến thức về tin học văn phòng (Microsoft Word, Microsoft Excel) cũng như các câu hỏi kiểm tra tư duy suy luận logic của thí sinh.

  1. Thi kỹ năng lập trình (thời gian 120 phút):Thí sinh sử dụng máy tính do Ban tổ chức cung cấp để viết chương trình giải các bài toán bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal.

Tổng điểm của hai nội dung thi là 10 điểm, trong đó phần thi trắc nghiệm hiểu biết về Tin học là 3.0 điểm và thi kỹ năng lập trình là 7.0 điểm.

Điều 3. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký dự thi của các trường gồm:

  1. Danh sách các thí sinh đăng ký dự thi (có chữ ký của lãnh đạo trường và đóng dấu)
  2. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) có xác nhận của trường THPT nơi thí sinh đang học tập (có dán ảnh 4×6).

Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Ban tổ chức trước ngày 06/4/2019, cụ thể:

  1. Gửi bản mềm tới địa chỉ email: BMCNTT.QBU@gmail.com
  2. Gửi bản cứng về địa chỉ: Bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, số 312 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.3824233.

Điều 4. Giải thưởng của Hội thi

Số lượng và cơ cấu giải thưởng như sau: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được tặng giấy khen của Trường Đại học Quảng Bình và phần thưởng bằng tiền mặt.

Giải đồng đội (Nhất, Nhì, Ba) được trao cho cho các đơn vị có đông thí sinh dự thi và đạt kết quả cao.

Tùy thuộc vào số lượng đội tham gia và kết quả chấm thi, Ban giám khảo có thể đề xuất với Ban tổ chức Hội thi tăng hoặc giảm số lượng các giải.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Ban Tổ chức

– Ban Tổ chức Hội thi do lãnh đạo Trường Đại học Quảng Bình làm Trưởng ban, các thành viên khác là đại diện của các cơ quan phối hợp tổ chức.

– Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm tổ chức triển khai Hội thi theo kế hoạch đã đề ra.

  1. Ban Thư ký

– Là các giảng viên của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình và các thành viên khác thuộc các cơ quan phối hợp tổ chức.

– Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức triển khai các nội dung của Hội thi theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

  1. Ban Giám khảo

– Là các giảng viên chuyên ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình; chuyên viên tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình do Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn và ra quyết định thành lập.

– Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về chuyên môn của Hội thi: hướng dẫn nội dung, ra đề thi, chấm thi, giải quyết các khiếu nại và tổng hợp kết quả đề xuất giải thưởng trình Ban Tổ chức phê duyệt. Ban Giám khảo hoạt động theo quy chế riêng.

  1. Hội đồng Coi thi

– Hội đồng Coi thi gồm các viên chức, giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình do Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập.

– Hội đồng Coi thi chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về công tác tổ chức coi thi đảm bảo đúng quy chế.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ II – Năm 2019. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Thường trực Ban Tổ chức sẽ tổng hợp trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, quyết định./.